Політика конфіденційності

Загальні відомості

З метою забезпечення належного доступу та використання Користувачами Сервісу, а також отримання Користувачами товарів та Послуг, My Business Water здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів.

Сервіс My Business Water виступає в якості власників та розпорядників Персональних даних Користувачів в залежності від того, за яких обставин було зібрано такі дані. 

My Business Water не збирає і не здійснює обробку Персональних даних, наданих особами віком до 16 років.

My Business Water не збирає і не здійснює обробку таких категорій Персональних даних як дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних Користувачів («чутливі персональні дані»).

My Business Water зобов’язується забезпечити вжиття усіх доступних заходів захисту Персональних даних Користувачів із врахуванням положень чинного законодавства щодо захисту персональних даних (в тому числі положень GDPR у випадках, в яких це підлягає застосуванню) та особливості сфери діяльності My Business Water.

Контакти 

З приводу будь-яких питань, які стосуються Персональних даних, Користувачі можуть направити запит чи скаргу представнику My Business Water з питань захисту даних на електронну адресу help@mybw.com.ua.

Категорії Персональних даних, мета та правові підстави їх збору та обробки  

В залежності від того, яким чином Користувачі використовують Сервіс, а також від того, використання яких Послуг запитується, обсяг, спосіб, мета та правові підстави збору та обробки Персональних даних My Business Water можуть змінюватися.

My Business Water здійснює збір та обробку наступних категорій Персональних даних Користувачів:

• Прізвище та ім’я Користувачів; електронні адреси Користувачів; номера мобільних телефонів Користувачів; місто та адреса проживання Користувачів;

• файли “cookies”, технічні дані для Сервісу.

По відношенню до персональних даних щодо банківських платіжних карток (ім'я власника, номер, термін дії та CVV код) My Business Water виступає винятково як володілець персональних даних, визначаючи мету та способи обробки персональних даних. З метою обробки таких категорій персональних даних My Business Water залучає спеціалізованих провайдерів платіжних послуг, які виступають у ролі розпорядників персональних даних, які мають винятковий доступ до обробки таких персональних даних.

My Business Water також збирає анонімізовані дані, які не є персональними даними (My Business Water не може самостійно здійснити ідентифікацію Користувачів). Збір та обробка анонімізованих даних відбувається у консолідованому вигляді і використовується для проведення маркетингових досліджень.

My Business Water здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів Сервісу на таких правових підставах:

• згода на збір та обробку персональних даних;

• виконання договірних зобов’язань My Business Water;

• виконання вимог законодавства, які поширюються на My Business Water;

• законний інтерес My Business Water.

 

My Business Water здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів Сервісу відповідно до такої мети:

• створення облікового запису на Сервісі My Business Water;

• надання доступу Користувачів до Сервісу My Business Water;

• замовлення товарів та Послуг My Business Water;

• відслідковування уподобань Користувачів з метою надання персоналізованої інформації про товари та Послуги My Business Water;

• надання відповідей на пошукові та інформаційні запити Користувачів про товари та Послуги My Business Water;

• забезпечення участі Користувачів в опитуваннях, акціях, програмах лояльності My Business Water;

• управління підпискою на інформаційну розсилку щодо товарів та Послуг My Business Water;

• використання форм зворотного зв’язку на Сервісі My Business Water;

• забезпечення обміну інформацією із Сервісом My Business Water за допомогою електронної пошти або в соціальних мережах;

• проведення маркетингових досліджень та аналізу тенденцій для покращення товарів та Послуг My Business Water;

• покращення роботи Сервісу My Business Water;

 

Права Користувачів щодо Персональних даних:

• право на доступ до Персональних даних;

• право на внесення змін до Персональних даних;

• право на отримання інформації щодо способів обробки Персональних даних;

• право на інформування про порушення цілісності Персональних даних;

• право вимагати передачу своїх Персональних даних третім особам в запитуваному Користувачами обсязі;

• право на відкликання згоди на збір та обробку Персональних даних;

• право на призупинення обробки Персональних даних;

• право вимагати видалення Персональних даних.

Користувачі можуть направити запит або скаргу щодо Персональних даних представнику My Business Water з питань захисту даних: на електронну адресу help@mybw.com.ua. Користувачі також мають право звернутися до компетентних органів державної влади у сфері захисту персональних даних.

Передача Персональних даних третім особам 

My Business Water здійснює передачу Персональних даних третім особам (в тому числі, і транскордонну передачу Персональних даних) винятково в тому обсязі, в якому це необхідно для виконання мети збору та обробки Персональних даних, відносно яких такий збір та обробка були попередньо здійснені безпосередньо My Business Water.

My Business Water здійснює таку передачу Персональних даних винятково у випадку необхідності, в мінімально потрібному для цього обсязі, на мінімальний строк.

Для належного надання Послуг My Business Water, доступу до Сервісу, а також покращення надання таких Послуг та доступу My Business Water може здійснювати передачу Персональних даних:

• компаніям-партнерам My Business Water;

• компаніям-контрагентам My Business Water;

• третім особам, зокрема державним органам (у випадку виконання вимог законодавства);

• третім особам у випадку юридичних процедур з реорганізації My Business Water.

Здійснюючи передачу Персональних даних Користувачів на користь третіх осіб My Business Water вживає всіх доступних заходів правового, організаційного та технічного характеру для гарантування захисту Персональних даних.